Łączenie danych

Przy użyciu biblioteki natywnych bramek i sterowników, MicroStrategy może połączyć dowolne zasoby firmy, by móc w pełni wykorzystać istniejące inwestycje – bazy danych, katalogi, aplikacje w chmurze, systemy kontroli dostępu.