Systemy dedykowane

Technologie

Tworzone przez nas systemy projektujemy i budujemy w nowoczesnej architekturze Web Services. Poza szerokim wykorzystaniem standardów związanych z Internetem gwarantuje ona traktowanie poszczególnych składowych implementowanych procesów jako „usług”, które mogą być wykorzystywane zarówno przez użytkowników, jak i inne aplikacje i systemy. Architektura Web Services pozwala również na szybką adaptację funkcji realizowanych przez już działające systemy do nowych zadań, co przyspiesza rozwój i zmniejsza koszt wytworzenia nowej aplikacji.

Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarówno na platformie .NET, posiadamy również kompetencje budowy aplikacji na platformie J2EE. Pracujemy na wszystkich powszechnie stosowanych bazach danych, przede wszystkim Oracle, MS SQL, Sybase. Posiadamy wiedzę i kompetencje niezbędne do integracji aplikacji z systemami klasy ERP, CRM, HR, obiegu dokumentów, middleware i innymi. Bardzo często nasze systemy są integrowane z portalami korporacyjnymi, posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji dla MS SharePoint Portal Services.

Proces tworzenia aplikacji

W prowadzonych projektach GramSoftware stosuje metodykę zarządzania projektami opartą na standardzie PMBOK 5th Edition, opublikowanym przez Project Management Institute.

Stworzyliśmy i stale rozwijamy własną bibliotekę kilkudziesięciu kontrolek, realizujących zaawansowane funkcjonalności interfejsu systemu. Zastosowanie gotowych komponentów powoduje, że już w początkowej fazie projektu, podczas analizy funkcjonalnej budujemy prototyp prezentujący funkcjonalność systemu. Prototyp taki pozwala na łatwą weryfikację i jednoznaczne ustalenie wymagań użytkownika na wczesnym etapie projektu. W dalszym toku projektu prototyp ten staje się ostatecznym interfejsem systemu, co skraca realizację projektu.

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zespołu, a także stosowanym procedurom testowym, tworzone przez nas oprogramowanie charakteryzuje się wysoką jakością, zarówno pod względem niezawodności, jak i użyteczności.

Modele współpracy

Model współpracy dostosowujemy do wymagań klienta. Możliwa jest realizacja systemu zarówno w siedzibie klienta, jak i w biurze GramSoftware. Zespół konsultantów oddelegowany do klienta może być kierowany przez doświadczonego kierownika projektu ze strony GramSoftware lub też podlegać osobie ze strony klienta. Mamy również doświadczenie w pracy w zespołach mieszanych.