Hurtownie danych

Kompetencje GramSoftware w obszarze wdrożeń rozwiązań Business Intelligence (obejmujących hurtownie danych, integrację danych z różnych technologii bazodanowych i platformy raportowo ? analityczne):

  • Projektujemy i wykonujemy składnice danych, rozumiane jako korporacyjne źródła danych do zapytań, raportowania i analiz, jak również tematyczne hurtownie danych (Data Mart). Mamy doświadczenie w pracy z różnymi platformami bazodanowymi: Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase ASE, IBM DB2, Infobright.
  • Projektujemy i wykonujemy systemy ETL. Pracujemy w oparciu o różne narzędzia (Informatica, Microsoft DTS, Oracle Warehouse Builder, Pentaho).
  • Projektujemy i wykonujemy warstwy metadanych biznesowych. Metadane te wykraczają zazwyczaj poza informacje zgromadzone w hurtowni danych i obejmują wskaźniki, funkcje wyliczane na podstawie istniejących danych.
  • Projektujemy i wykonujemy warstwę prezentacyjną hurtowni danych – wdrażamy rozwiązania analityczne w oparciu o  MicroStrategy lub Qlik, a także narzędzia Microsoft i Pentaho.