Warsztaty BI

Warsztaty Business Intelligence: Wprowadzenie do modelowania analitycznego
 • Jak określić wymagania dla systemu analitycznego?
 • Dlaczego warto zbudować system BI?
 • Jak przygotować dobry model logiczny danych biznesowych?
 • Jakie są najczęstsze błędy w modelu danych i ich konsekwencje?
 • Jak przełożyć model logiczny na raporty?
 • W jaki sposób dobrze zaprezentować dane?
Hurtownie danych i systemy Business Intelligence są budowane po to, aby organizacje podejmowały lepsze decyzje biznesowe. Aby osiągnąć ten cel powinny być tworzone przy istotnym współudziale użytkowników i ze zrozumieniem ich wymagań. Warsztaty są przeznaczone głównie dla osób nie technicznych, które chcą w sposób aktywny i świadomy uczestniczyć w projekcie budowy systemu analitycznego, który później ma służyć realizacji ich potrzeb. Szkolenie skupia się na trzech fazach budowy systemu analitycznego, w których udział odbiorców biznesowych ma kluczowe znaczenie: definiowaniu wymagań biznesowych, budowie modelu logicznego i tworzeniu aplikacji użytkownika.
Po wprowadzeniu, poświęconym zapoznaniu się z podstawami metodyki wdrażania systemów Business Intelligence i zrozumieniu ich specyfiki, użytkownicy nabędą praktyczne umiejętności określania wymagań biznesowych dla systemu analitycznego. W kolejnej części, poświęconej definiowaniu logicznego modelu danych, uczestnicy wezmą udział w szeregu ćwiczeń, które zapoznają ich z procesem prawidłowego tworzenia składowych modelu: faktów, atrybutów, hierarchii. Zderzą się z typowymi sytuacjami problematycznymi i poznają sposoby ich rozwiązywania. Ostatnia część warsztatów poświęcona będzie aplikacjom BI, czyli temu, z czego ostatecznie korzystają użytkownicy. Zaprezentowane zostaną metody przełożenia modelu logicznego na raporty, konsekwencje błędów w modelu, przykłady złożonych analiz i sposoby ich realizacji oraz dobre i złe praktyki prezentacji danych. Na zakończenie użytkownicy wspólnie z trenerem zbudują uproszczony logiczny model danych dla własnej organizacji.
Szkolenie nie skupia się na konkretnych narzędziach informatycznych związanych z budową hurtowni danych, ani aplikacjach służących do prezentacji i analizy informacji. Wszystkie istotne elementy są ilustrowane ciekawymi, indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami, prowadzonymi bez komputera.
Cena:
 • 700 zł netto za osobę
Grupa:
 • minimum 5 osób
Czas trwania:
 • 1 dzień
Dla kogo:
 • Analitycy biznesowi
 • Osoby przygotowujące wymagania dla hurtowni
 • Informatycy, którzy chcą znaleźć wspólny język z użytkownikami biznesowymi
 • Konsultanci
 • Menedżerowie projektów
Plan warsztatów:
1. Wprowadzenie do systemów Business Intelligence (1 godz.)

 • Podstawy metodyki budowy systemów BI
 • Systemy BI – co to takiego i czym się różnią od innych?
 • Architektura systemów BI
 • Dlaczego firmy budują systemy BI?
  • Dlaczego Excel JEST taki dobry?
  • Dlaczego Excel NIE JEST taki dobry?

2. Wymagania biznesowe (1 godz.)

 • Jak i dlaczego powstają wymagania biznesowe?
 • Potrzeby biznesowe a możliwości ich realizacji
  • Wymagania użytkowników
  • Istniejące systemy z danymi źródłowymi
  • Ograniczenia techniczne (sprzętowe i kosztowe)

3. Logiczny model danych (2,5 godz.)

 • Definicja
 • Etapy tworzenia modelu logicznego
  • Fakty
  • Atrybuty
  • Zależności i hierarchie
 • Sytuacje niestandardowe i jak sobie z nimi radzić
 • Możliwości wzbogacenia modelu logicznego
 • Co dalej z modelem logicznym?

4. Interfejs BI dla użytkownika (1,5 godz.)

 • Przełożenie modelu logicznego na raporty (układ danych, możliwości drążenia)
 • Konsekwencje błędów i braków w modelu logicznym
 • Przykład złożonej analizy
 • Metody dystrybucji informacji z systemu BI
 • Dobre i złe praktyki prezentacji danych

5. Ćwiczenie praktyczne (1,5 godz.)

 • Stworzenie uproszczonego modelu logicznego dla własnej organizacji